Select Page

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia yra logotipo sukūrimo kaina?
2. Kas įeina į logotipo sukūrimo kainą?
3. Internete mačiau daug mažesnes kainas. Kodėl?
4. Ar galite prieš pradedant darbus pateikti pirminius eskizus?
5. Kiek kainuoja papildomų elementų sukūrimas?
6. Kaip atrodo logotipo kūrimo procesas?
7. Kokie klausimai yra keliami logotipo anketoje?
8. Kiek logotipo variantų pateikiate?
9. Kiek kainuoja logotipo atnaujinimas?
10. Ar galite perpiešti arba paredaguoti logotipą?
11. Ar galite užpatentuoti logotipą?
12. Per kiek laiko sukuriamas logotipas? Ar galima greičiau?

1. Kokia yra logotipo sukūrimo kaina?

Šiuo metu logotipų kūrimo paslaugos nėra teikiamos.

2. Kas įeina į logotipo sukūrimo kainą?

Už šią kainą yra sukuriamas originalus, kliento poreikius tenkinantis logotipas.

Darbo pabaigoje klientui yra pateikiamos pagrindinės logotipo versijos populiariausiuose formatuose spaudai ir internetui.

Darbo proceso metu yra atliekamas tiriamasis darbas, kūrybinės paieškos, logotipo dizainas kompiuteriu, taip pat teikiamos konsultacijos dizaino ir marketingo strategijos klausimais. Plačiau apie darbo procesą – 6 klausimas.

3. Internete mačiau daug mažesnes kainas. Kodėl?

Kurdamas logotipą, visada siekiu kokybiško, kliento poreikius tenkinančio rezultato. Kokybiško logotipo sukūrimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis daug laiko, nuodugnaus įsigilinimo, specifinių žinių, įvairaus tipo gebėjimų ir patirties.

Darbo metu yra atliekama gausybė paieškų, kol galų gale yra atrandamas tas vienintelis, tinkamas sprendimas. Kiekvienas logotipas – tai mažas išradimas. Už vidutinę rinkos kainą siekiu pateikti aukščiausią kokybę.

4. Ar galite prieš pradedant darbus pateikti pirminius eskizus?

Norint pateikti eskizus, visų pirma reikia atlikti tiriamąjį darbą, aiškiai suvokti kliento situaciją. Tik tada galima pradėti eskizuoti. Tačiau net ir tokie apgalvoti pirminiai eskizai dar mažai ką sako. Vėliau eskizai paverčiami galimomis logotipo kryptimis ir tik tada galima rodyti klientui. Kol iki to prieinama, jau būna atlikta nemaža dalis bendro darbo. Todėl logiška, kad prieš pradedant darbus neįmanoma pateikti pirminių eskizų.

Ir net jei kažkas sutiks pateikti pirminius eskizus darbų pradžioje, tai tokie eskizai bus paviršutiniški ir nuo šių veiksmų gali nukentėti galutinis rezultatas.

Dizainerį geriausia rinktis, sprendžiant pagal jo darbų portfolio, kuriame būna pateikiami ankščiau realizuoti dizaino projektai ir atsiskleidžia dizainerio darbų kokybės lygis.

5. Kiek kainuoja papildomų elementų (brandbook, firminis blankas, vizitinė kortelė ir pan.) sukūrimas?

Firminio stiliaus dizainas visada yra pradedamas nuo logotipo sukūrimo. Apie tai daugiau informacijos straipsnyje Firminis stilius – Nuo ko pradėti?

Iš anksto sunku pasakyti, kiek kainuotų tam tikrų firminio stiliaus elementų sukūrimas. Kiekvienas atvejis individualus. Dėl firminio stiliaus sukūrimo geriausia tartis tada, kai jau yra sukurtas logotipas.

6. Kaip atrodo logotipo kūrimo procesas?

1. Tiriamasis darbas

Visų pirma aš turiu suvokti, kokie yra užsakovo poreikiai ir tikslai, koks logotipo dizainas bus tinkamiausias.

Darbų pradžioje paruošiu specialią logotipo kūrybinės užduoties anketą (creative briefing), kurią užpildo užsakovas. Šioje anketoje keliami esminiai klausimai, padedantys man ir užsakovui aiškiau suprasti, kokie yra pageidaujami projekto rezultatai.

Išanalizuoju anketą ir susisteminu informaciją. Vėliau surenku informaciją apie pagrindinius konkurentus, surandu analogiškus logotipų pavyzdžius. Jeigu yra galimybė, susipažįstu su užsakovo veikla realybėje.

2. Kūrybinis procesas

Gerai susipažinus su užsakovo veikla, poreikiais ir aplinka, pradedu kūrybines idėjų paieškas. Pateikiu pirminius logotipo idėjos variantus.

Idėjos aptariamos su užsakovu. Toliau vystomos ir detalizuojamos pirminės idėjos arba renkamasi visiškai nauja kryptis.

Vyksta kūrybinis procesas (brainstorming), eskizuoju, ieškau galimų sprendimų. Galiausiai surandama ir patvirtinama tinkamiausia logotipo idėja ir jos eskizas.

3. Pasirinktos idėjos vystymas

Eskizai perkeliami į kompiuterį ir tobulinami grafinės programos pagalba. Atrandamos geriausios formos ir bendra elementų kompozicija.

Vėliau pateikiu galimus šrifto variantus. Pasirenkamas ir suderinamas tinkamiausias, o esant poreikiui modifikuojamas. Remiantis spalvų teorijos žiniomis, parenkamos logotipo spalvos, atspindinčios ir papildančios logotipo žinutę.

Darbų pabaigoje paruošiu logotipo failus rastriniu ir vektoriniu formatais. Perduodu .cdr .ai .png ir .eps logotipo versijas užsakovui.

7. Kokie klausimai yra keliami logotipo anketoje?

Dizaino darbų pradžioje užsakovo poreikiai išsiaiškinami kūrybinės užduoties anketos pagalba. Atsakymai ne tik dizaineriui padeda pažinti užsakovą ir apibrėžti kūrybinę užduotį, bet ir pačiam užsakovui padeda aiškiau suprasti, kokio rezultato bus siekiama.

Jeigu kūrybinės užduoties anketa kelia sudėtingus klausimus – labai gerai. Klausimai darbų pradžioje yra daug geriau, nei pavėluoti klausimai.

Darbų eigoje anketa veikia kaip nuoroda, primenanti kur link reikia judėti, o taip pat kaip būdas patikrinti idėjas remiantis anketoje apibrėžtais kriterijais.

Prieš pradėdami logotipo kūrimo darbus pamėginkite atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus. Labai panašūs klausimai keliami ir logotipo kūrybinės užduoties anketoje.

1. Koks yra jūsų veiklos tikslas?
2. Kokias paslaugas/produktus siūlysite savo klientams?
3. Į kokius žmones kreipsitės? Kokia tikslinė auditorija?
4. Kaip matote savo veiklą po 5 metų?
5. Kas tokie pagrindiniai jūsų konkurentai?
6. Koks jūsų išskirtinimas, lyginant su jūsų konkurentais?
7. Kur ir kaip naudosite logotipą?
8. Kaip vienu sakiniu tikslinei auditorijai pasakytumėte, kas esate?
9. Koks turėtų būti komunikacijos “balso tonas”? (pvz. šiltas, juokingas, solidus…)
10. Kaip tikslinė auditorija turėtų įsivaizduoti jus po to, kai pamatytų logotipą?

8. Kiek logotipo variantų pateikiate?

Paprastai yra dirbama tol, kol pasiekiamas tinkamas, geriausias rezultatas. Esu suinteresuotas darbą atlikti kokybiškai, net jei tas reikalauja peržengti ribas.

Tačiau kritiniams atvejams yra nustatytos ribos. Ištrauka iš sutarties:

Autorius, kurdamas Kūrinį, 2 etape užsakovui pateikia iki 20 logotipo idėjų variantų. 3 etape, vystant pasirinktą variantą (-us), yra galimos iki 20 skirtingų variantų korekcijos (pvz. 1 variantas – 20 korekcijų, 2 variantai – po 10 korekcijų ir pan.). Korekcija laikoma tai, kai Autorius pateikia naują Kūrinio variantą po to, kai padaro pakeitimus, atsižvelgdamas į Užsakovo komentarus.

9. Kiek kainuoja logotipo atnaujinimas?

Dažniausiai logotipą atnaujinti reikia iš pagrindų. Todėl logotipo atnaujinimas kainuoja tiek pat, kiek ir naujo logotipo sukūrimas. Iššūkiai tokio darbo metu kartais gali būti net didesni, nei kad naujo logotipo kūrimo atveju.

10. Ar galite perpiešti arba paredaguoti logotipą?

Deja tokių paslaugų neteikiu. Logotipus kuriu nuo pagrindų.

11. Ar galite užpatentuoti logotipą?

Bendradarbiauju su intelektinės nuosavybės teisininkais. Yra galimybė įregistruoti prekės ženklą, pavadinimą, įvertinti riziką, paruošti visus registracijai reikalingus dokumentus ir pan.

12. Per kiek laiko sukuriamas logotipas? Ar galima greičiau?

Vidutiniškai logotipo sukūrimas trunka mėnesį laiko. Jeigu reikia labai skubiai, logotipą galima sukurti per šiek tiek trumpesnį laiką. Tačiau skubos atveju darbų kaina būna didesnė.